Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Μονάδες μέτρησης του μήκους

Μονάδες μέτρησης του μήκους


Μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο (μ).
Υποδιαιρέσεις του μέτρου δηλαδή μικρότερες μονάδες είναι:
το δεκατόμετρο ή παλάμη (δεκ.),
το εκατοστόμετρο ή εκατοστό (εκ.) 
το χιλιοστόμετρο ή χιλιοστό (χιλ.).

Μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης είναι το χιλιόμετρο (χμ), το οποίο ισούται με 1000 μέτρα, δηλαδή 1 χμ. = 1000 μ. Για να δούμε όμως τις μετατροπές του...
Ανάλυση του μέτρου και των υποδιαιρέσεων του
1μ. = 10 δεκ. = 100 εκ. = 1.000 χιλ.
           1 δεκ. =   10 εκ. =    100 χιλ.
                             1 εκ. =      10 χιλ.
Για να κάνουμε μετατροπές μεταξύ μέτρων, δέκατων, εκατοστών και χιλιοστών σκέφτομαι με τη βοήθεια της παρακάτω γραμμής:

 
Όταν θέλουμε δηλαδή να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μεγαλύτερη σε μικρότερη κάνουμε πολλαπλασιασμό με το 10 (μία σκάλα), το 100 (δύο σκάλες) ή το 1000 (τρεις σκάλες).

Αντίθετα, όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μικρότερη σε μεγαλύτερη κάνουμε διαίρεση με το 10 (μία σκάλα), το 100 (δύο σκάλες) ή το 1000 (τρεις σκάλες). Για παράδειγμα: 

Θέλω να μετατρέψω 3 μέτρα σε δεκατόμετρα: 3 μ. = ___ δεκ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα μέτρα στα δέκατα.

Άρα ακολουθώ τα πράσινα βελάκια και κάνω ένα πηδηματάκι.

Λέω 3 x 10 = 30. Συνεπώς 3μ. = 30 δεκ.

Θέλω να μετατρέψω 3 μέτρα σε εκατοστά:  3 μ. = _____ εκ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα μέτρα στα εκατοστά.

Άρα ακολουθώ τα πράσινα βελάκια και κάνω δύο πηδηματάκια.

Λέω 3 x 10 =30 και 30 x 10 = 300 (ή 3 x 100 =300). Συνεπώς 3μ. = 300 εκ.

Θέλω να μετατρέψω 300 εκατοστά σε δέκατα:  300 εκ.  = _____ δεκ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα εκατοστά στα δέκατα.

Άρα ακολουθώ τα γαλάζια βελάκια και κάνω ένα πηδηματάκι.

Λέω 300 : 10 = 30. Συνεπώς 300 εκ. = 30 δεκ.

Θέλω να μετατρέψω 4.000 χιλιοστά σε μέτρα:  4.000 χιλ.  = _____ μ.

Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα χιλιοστά στα μέτρα.

Άρα ακολουθώ τα γαλάζια βελάκια και κάνω τρία πηδηματάκια.

Λέω 4.000 : 10 = 400 και 400 : 10 = 40 και 40 : 10 =4 (ή 4.000 : 1.000 = 4).

Συνεπώς 4.000 χιλ. = 4 μ.
Πηγή: Ο δάσκαλος Μιλτιάδης Ζωγράφος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου